Giải Pháp Công Nghệ Ứng Dụng

Giải pháp trung tâm dữ liệu

Các trung tâm dữ liệu đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng của mình đối với các doanh nghiệp. Fet Telecom mang tới một danh mục đầy đủ những giải pháp về trung tâm dữ liệu, cung cấp nền móng cho các doanh nghiệp xây dựng trung tâm dữ liệu “thế hệ mới”. Khi các doanh nghiệp tìm kiếm phương thức để hiện đại hóa các trung tâm dữ liệu nhằm đáp ứng với các yêu cầu ở hiện tại và tương lai, họ thường có xu hướng ảo hóa hệ thống và chuyển sang điện toán đám mây.
Để tận dụng triệt để các công nghệ này, các tổ chức cần sở hữu một hạ tầng mạng trung tâm dữ liệu hoạt động mạnh, đáng tin cậy, với sự đảm bảo an ninh cao. Dựa vào các kinh nghiệm lâu năm của các chuyên gia về trung tâm dữ liệu, Các giải pháp toàn diện của FetTelecom  giúp doanh nghiệp có được môi trường trung tâm dữ liệu bền vững, linh hoạt, cho phép các doanh nghiệp đạt được những mục tiêu quan trọng nhất.
 
 
Trung tâm dữ liệu là một trong những mảng quan trọng và linh hoạt nhất trong môi trường IT hiện nay khi xét về độ cải tiến, chiến lược và đầu tư.
Một trong những nhân tố chính khiến các doanh nghiệp cần nhanh chóng chuyển đổi sang kiến trúc IT nhanh nhạy hơn, cải tiến hơn, đó là nhu cầu phải giải quyết các phức tạp có liên quan tới sự phổ biến ngày càng rộng của việc ảo hóa. Các doanh nghiệp IT cần đối mặt với một thực tế rằng họ cần nhanh chóng nâng cấp và hiện đại hóa hạ tầng cố hữu của họ sang một hạ tầng mới linh hoạt, tin cậy hơn, có khả năng mở rộng. Chỉ khi đó, doanh nghiệp mới có thể đáp ứng được các yêu cầu của một trung tâm dữ liệu ảo hóa. FetTelecom tin rằng một hạ tầng mạng có hiệu suất cao, đáng tin cậy, thông minh là nền tảng cho kiến trúc IT thế hệ mới, vì network chính là thành phần chính cho các nguồn cơ sở trong trung tâm dữ liệu.

Fettelecom.
 
Các tin khác :
Xem thêm
    0909 60 87 98
    HOTLINE:0909 60 87 98