Tầm nhìn chiến lược

TẦM NHÌN
     Thể hiện vai trò của một doanh nghiệp nỗ lực phục vụ hết mình vì sự phát triển chung của toàn xã hội.

      Khẳng định đẳng cấp của một doanh nghiệp Việt Nam trong phát triển hợp tác toàn cầu. 

SỨ MỆNH

      Xây dựng và phát triển dịch vụ, công nghệ thông tin truyền thông chất lượng phục vụ cho lợi ích của quốc gia và toàn xã hội. 

      Luôn hướng tới khách hàng và tạo lợi ích tối đa cho khách hàng. Thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng bằng những sản phẩm - dịch vụ đa dạng và chất lượng tốt.

      Đi đầu trong đổi mới, sáng tạo và ứng dụng các công nghệ hiện đại.  

CHIẾN LƯỢC

        Phát triển sản xuất kinh doanh: 

       Đầu tư và mở rộng năng lực mạng lưới nhằm cung cấp sản phẩm - dịch vụ cho khách hàng thuộc các vùng miền khác nhau trên cả nước. 
      
       Không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm - dịch vụ, đội ngũ nhân sự có chuyên môn nhằm góp phần khẳng định uy tín và đẳng cấp của một doanh nghiệp.
    
       Hợp tác mạnh mẽ với các đối tác trong và ngoài nước, tiến tới mở rộng quy mô ra khắp thị trường thế giới.  

       Trách nhiệm đối với  xã hội và cộng đồng:

       Phát triển cơ sở hạ tầng và ứng dụng công nghệ thông tin ở các vùng miền khác nhau trong cả nước.

       Đáp ứng nhu cầu thông tin, dịch vụ sử dụng giá trị gia tăng ngày càng tăng của các doanh nghiệp.

       Xây dựng năng lực và văn hóa doanh nghiệp:

       Thường xuyên quan tâm đến các kỳ vọng chính đáng của người lao động; xây dựng một môi trường và cơ chế làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, tạo điều kiện cho đội ngũ nhân viên trong công ty có cơ hội phát triển tối đa năng lực của bản thân. 

       Từng bước xây dựng một văn hoá doanh nghiệp có bản sắc dựa trên cơ sở kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống của dân tộc, qua đó hình thành một tập thể vững mạnh với những con người có ích cho xã hội. 
0909 60 87 98
HOTLINE:0909 60 87 98
VIDEO CLIP