Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng

Outsource

Outsource

Khi đã “outsource” phần công việc chăm sóc khách hàng, các doanh nghiệp có thể tận dụng ...
Telesales

Telesales

Telesales Auto system giúp các công ty, doanh nghiệp có thể thực hiện lên đến hàng trăm cuộc gọi tương ...
Telemarketing

Telemarketing

Chúng tôi cam kết rằng dịch vụ inbound và outbound telemarketing của Viendong Telecom sẽ làm cho giá trị của ...
Dịch vụ  khảo sát thị trường

Dịch vụ khảo sát thị trường

VienDong Telecom cung cấp dịch vụ khảo sát về thị trường thông qua hình thức chủ động liên lạc qua các phương thức ...
Thị trường dịch vụ Contact Center

Thị trường dịch vụ Contact Center

Giải pháp/dịch vụ này rất phù hợp với một số đối tượng khách hàng như sau: · Các ngân hàng. · Các công ty tài chính, chứng khoán. · Tổ ...
0909 60 87 98
HOTLINE:0909 60 87 98