Phần Mềm CRM

Tích hợp CRM vào IP Callcenter

Tích hợp CRM vào IP Callcenter

Tích hợp ứng dụng CRM (phần mềm Quản lý quan hệ khách hàng) với hệ thống CallCenter Ip có ý nghĩa cho ...
Callcenter CRM – Phần mềm quản lý khách hàng chuyên nghiệp

Callcenter CRM – Phần mềm quản lý khách hàng chuyên nghiệp

Nhằm đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp, công ty trong quá trình quản lý quan hệ khách hàng. Viễn ...
Quản lý quan hệ khách hàng CRM

Quản lý quan hệ khách hàng CRM

được xây dựng và phát triển trên nền công nghệ tiên tiến nhất hỗ trợ trên nền Web, vì vậy bất cứ ...
Viết phần mềm CRM theo yêu cầu

Viết phần mềm CRM theo yêu cầu

Việc đưa những ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý doanh nghiệp đã tạo ra một sức mạnh cho sự phát ...
VDT CSC (CRM -SMS -CallCenter )

VDT CSC (CRM -SMS -CallCenter )

Hệ thống xử lý tương tác và quản lý khách hàng CSC (CRM, SMS, CallCenter) Với nhiều năm kinh nghiệm trong ...
0909 60 87 98
HOTLINE:0909 60 87 98