VDT CSC (CRM -SMS -CallCenter )

Hệ thống xử lý tương tác và quản lý khách hàng VDT - CSC (CRM, SMS, CallCenter)

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Call Center là Outsourcing và cung cấp các giải pháp về hệ thống Call Center cho các khách hàng với mọi ngành nghề ,cũng là đơn vị cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng SMS và 1900,1800 Viendong Telecom đẩy mạnh sự phát triển cho ra đời hệ thống CRM và được hợp nhất thành một hệ thống để cung cấp tới các doanh nghiệp theo tiêu chí bám sát yêu cầu của khách hàng và xây dựng một hệ thống phần mềm quản lý tương tác tập trung nhằm tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu cũng như tạo ra tính đột phá trong quản lý và nâng cao giá trị sử dụng sản phẩm, tránh việc xây dựng một sản phẩm không phù hợp với nhu cầu sử dụng.
Bởi các hệ thống như Call Center và SMS từ Viendong Telecom đã có rất nhiều bài viết giới thiệu . Do đó Viendong Telecom xin phép được giới thiệu thêm chức năng của CRM. Do đặc thù là một sản phẩm lập trình theo yêu cầu nên Viendong Telecom chỉ giới thiệu những tính năng và lợi ích từ sản phẩm mang tính chất tổng thể

Giới thiệu về CRM:

Viendong Telecom chú trọng phát triển các trường quản lý khách hàng theo yêu cầu để phù hợp với từng đối tượng khách hàng với những tính năng khác nhau:

·      Quản lý kinh doanh

-       Tìm kiếm thông tin khách hàng

-       Quản lý thông tin khách hàng.

-       Quản lý nội bộ ( Hợp đồng, báo giá…)

-       …….

·      Quản lý marketing:

-       Quản lý chiến dịch marketing

-       Xây dựng cơ sở khách hàng tham gia chiến dịch

-       Xây dựng cầu nối với khách hàng thong qua SMS và Telesales

 

·      Quản lý chăm sóc khách hàng:

-       Kết hợp với Call Center:  ghi nhận và xử lý những phản hồi của khách hàng.

-       Pop up những lịch sử của khách hàng lên cho Call Center

-       Tự động thông báo ( tình trạng hợp đồng, thông tin dự án)

 

·      Xây dựng chức năng quản trị linh hoạt:

-       Cung cấp và phân quyền để giao công việc

 

Để được tư vấn xin quý khách vui lòng liên hệ số hotline : 0909 608 798

 

Dịch Vụ Khác: