Tích hợp CRM vào IP Callcenter

Tích hợp CRM vào IP Callcenter


Mô tả giải pháp

Tích hợp ứng dụng CRM (phần mềm Quản lý quan hệ khách hàng) với hệ thống IP CallCenter  có ý nghĩa cho phép truy cập dữ liệu người gọi một cách tự động dựa vào thông tin số chủ gọi (Caller ID) của người gọi từ cơ sở dữ liệu CRM. Khi hệ thống IP CallCenter nhận cuộc gọi vào, nó sẽ thông báo cho phần mềm CRM tự động popup thông tin chi tiết về người gọi trên màn hình của nhân viên chăm sóc khách hàng. Nếu người gọi vào chưa có thông tin cập nhật trong cơ sơ dữ liệu khách hàng của CRM (ví dụ một đầu mối mới hoặc khách hàng tiềm năng mới), khi đó cửa sổ popup sẽ bật lên cho phép nhân viên ngay lập tức cập nhật thông tin chi tiết của người gọi vào cơ sở dữ liệu CRM.

Việc tích hợp CRM với hệ thống IP CallCenter cũng cho phép "Click-to-Call", giúp nhân viên chăm sóc khách hàng không còn phải bấm số khi thực hiện cuộc gọi mà chỉ cần nhấp chuột trực tiếp vào một số điện thoại của khách hàng cần gọi trong phần mềm CRM, khi đó  IP CallCenter  sẽ tự động kết nối cuộc gọi tới số điện thoại của khách hàng cần gọi đó.

Ngoài ra, với giải pháp tích hợp ứng dụng CRM với hệ thống IP Call Center, tất cả các cuộc gọi đến và gọi đi được trực tiếp cập nhật vào cơ sở dữ liệu CRM vì vậy tất cả lịch sử cuộc gọi với khách hàng đều được lưu giữ trong cơ sở dữ liệu CRM như thời điển bắt đầu cuộc gọi, thời điểm kết thúc cuộc gọi, tên khách hàng/ nhân viên đã gọi, ...
 

Mục đích:

  • Popup thông tin khách hàng khi có cuộc gọi đến
  • Thực hiện cuộc gọi bằng “click to call” trực tiếp từ CRM, không cần bấm số điện thoại
  • Lưu âm tất cả các cuộc gọi vào ra
  • Lưu giữ tất cả lịch sử cuộc gọi đến và cuộc gọi đi

Một số mô hình hoạt động khi tích hợp CRM mà ViendongTelecom đã thực hiện 

Popup thông tin khách hàng khi có cuộc gọi vào (incoming call)Thực hiện cuộc gọi bằng “click to call” (outgoing call)

 
Thực hiện cuộc gọi khảo sát tự động "auto survey call">>> Xem thêm chi tiết về hệ thống Tổng đài và bảng giá dịch vụ tại đây.


👉 Đăng ký chọn số MIỄN PHÍ tại đây.

👉 Đăng ký trải nghiệm MIỄN PHÍ tổng đài tại đây.


Liên hệ Hotline 0909 60 87 98  để được tư vấn hỗ trợ nhanh nhất.

Dịch Vụ Khác:

0909 60 87 98
HOTLINE:0909 60 87 98