Phần Mềm Callcenter

Callcenter software

Callcenter software

Call Center là khái niệm chỉ trung tâm hỗ trợ khách hàng qua điện thoại. Call Center đang dần trở thành một ...
Dịch vụ Callcenter ViendongTelecom

Dịch vụ Callcenter ViendongTelecom

Giải pháp tổng đài Call Center IP/VoIP, tổng đài ảo giúp hệ thống chăm sóc khách hàng của doanh ...
Giải pháp  IP Callcenter

Giải pháp IP Callcenter

Ngoài việc VienDong Telecom cho thuê trọn gói dịch vụ ...
Callcenter billing Software ip - analog - digital

Callcenter billing Software ip - analog - digital

VienDong Telecom cung cấp hệ thống phần mềm Billing cho các đơn vị kinh doanh dịch vụ Call Center và các doanh nghiệp, ...
0909 60 87 98
HOTLINE:0909 60 87 98