Callcenter software

Call Center là gì và nó sẽ giúp ích gì cho doanh nghiệp của bạn?

Call Center là gì và nó sẽ giúp ích gì cho doanh nghiệp của bạn?

Call Center là khái niệm chỉ trung tâm hỗ trợ khách hàng qua điện thoại. Call Center đang dần trở thành một ...
Các tính năng cơ bản của phần mềm Callcenter

Các tính năng cơ bản của phần mềm Callcenter

PCVDT Networks, SIP PBX pro license. - 8 - 64 channels, Codec G711, G729. - Unlimited Extension. - Unlimited TCP Manager ...
Gói 3 - Phần mềm SIP PBX Professional, 16 Channels

Gói 3 - Phần mềm SIP PBX Professional, 16 Channels

PCVD Networks, SIP PBX pro license - 16 channels, Codec G711, G729. - Unlimited Extension - Unlimited TCP Manager Client - Hỗ trợ Support Plugin ...
Gói 4 - Phần mềm SIP PBX Professional, 32 Channels

Gói 4 - Phần mềm SIP PBX Professional, 32 Channels

PCVDTNetworks, SIP PBX pro license 32 channels, Codec G711, G729. Unlimited Extension Unlimited TCP Manager Client Hỗ trợ Support Plugin cho việc ...
Gói 5 - Software call center SIP PBX Professional, 64 Channels

Gói 5 - Software call center SIP PBX Professional, 64 Channels

- PCVDT Networks, SIP PBX pro license. - 64 channels, Codec G711, G729. - Unlimited Extension. - Unlimited TCP ...
0909 60 87 98
HOTLINE:0909 60 87 98