Giải Pháp Công Nghệ Ứng Dụng

Mô hình giải pháp tổng thể Voip

Ngày nay, sự tăng trưởng nhanh chóng của công nghệ VoIP  các nhà cung cấp dịch vụ cơ hội lớn cho doanh thu dịch vụ mới, giảm chi phí bền vững và phát triển mạng lưới linh hoạt. Ổn định cao hiệu quả và tăng lợi nhuận giải pháp từ VoIP, nó cho phép các nhà cung cấp dịch vụ  xây dựng một cơ sở hạ tầng viễn thông hội tụ và nền tảng nhà cung cấp dịch vụ.

Với giải pháp VoIP  , các nhà cung cấp dịch vụ cung cấp cho khách hàng một loạt các dịch vụ giá trị gia tăng tiếng nói như fax, hội nghị qua IP, Web bấm vào cuộc gọi, Các dịch vụ này được xây dựng trong mạng lưới của hãng, giao hàng từ các máy chủ ứng dụng đang chạy trong dữ liệu của họ trung tâm.Các tin khác :
Xem thêm
    0909 60 87 98
    HOTLINE:0909 60 87 98