IP Phone - voip gateway - ip pbx

VoiP Gateway

VoiP Gateway

Hỗ trợ Multiple SIP accounts (choice of 2 profiles per account) - Hỗ trợ codec G.711(a/µ law), G.723, G.726, G.729, and T.38 - Hỗ trợ AGC(Auto ...
IP PBX

IP PBX

Hỗ trợ giao thức SIP V.2 - Hỗ trợ Fax (T.38) - Hỗ trợ codec G.711A,u/G.723.1/G726/G729 - Hỗ trợ AGC, AEC, VAD - Hỗ trợ Call Forward/transfer - Hỗ ...
IP - Phone

IP - Phone

- Hỗ trợ giao thức SIP (RFC 3261, 2543) - Hỗ trợ codec G.711a,u/G.723.1/G726/G729/GSM - Hỗ trợ AGC(Auto Gain Control) - Hỗ trợ AEC(Auto Echo ...
Bảng giá tổng đài VoIP IP-PBX

Bảng giá tổng đài VoIP IP-PBX

Để có một hệ thống tổng đài VoIP đơn giản thì cần có các thiết bị cần thiết VoIP Gateway, IP-PBX, IP Phone, ...
0909 60 87 98
HOTLINE:0909 60 87 98