IP Phone - voip gateway - ip pbx

VoiP Gateway

VoIP Phone Adapter (ATA) / VoIP Gateways

 

GSM VoIP Gateway - 1 SIM Card

 

Giao diện kết nối:
- 1 port LAN, 1 port PC
Đặc tính kỹ thuật:
- hỗ trợ 1 SIM Card
- Hỗ trợ giao thức SIP (IETF SIP V2)
- Hỗ trợ Codec G.711 (A/µ law), G.729A/B, G.723.1
- Hỗ trợ CNG (Comfort noise generation)
- Hỗ trợ VAD (Voice Activity Detection)
- Hỗ trợ GSM 850MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900MHz
Click xem mô hình kết nối

Giá: Call

 

GSM VoIP Gateway - 4 SIM Card

 

Giao diện kết nối:
- 1 port LAN, 1 port PC
Đặc tính kỹ thuật:
- Hỗ trợ 4 SIM Card
- Hỗ trợ giao thức SIP (IETF SIP V2)
- Hỗ trợ Codec G.711 (A/µ law), G.729A/B, G.723.1
- Hỗ trợ CNG (Comfort noise generation)
- Hỗ trợ VAD (Voice Activity Detection)
- Hỗ trợ GSM 850MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900MHz
Click xem mô hình kết nối

Giá: Call

 

VoIP SIP ATA PAP2

 

Giao diện kết nối:
- 2 port FXS
- 1 port WAN
Đặc tính kỹ thuật:
- Hỗ trợ giao thức SIP (RFC 3261, RFC 2543)
- Hỗ trợ Codec G.711A, G.711u, G729, G723
- Hỗ trợ Fax (pass thru G711)
- Hỗ trợ AGC(Auto Gain Control)
- Hỗ trợ AEC(Auto Echo Cancellation)
- Hỗ trợ VAD (Voice Activity Detection)
- Hỗ trợ đảo cực (Reverse polarity)
- Hỗ trợ khai báo IVR
- Giao tiếp điện thoại bàn, PBX

Giá: Call

 

VoIP ATA Grandstream HT286

 

Giao diện kết nối:
- 1 port FXS
- 1 port LAN
Đặc tính kỹ thuật:
- Hỗ trợ giao thức SIP (RFC 3261, RFC 2543)
- Hỗ trợ Codec G.711(a/u law), iLBC, G.723, G.729A/B/E, G.726, T.38(fax)
- Hỗ trợ AGC(Auto Gain Control)
- Hỗ trợ AEC(Auto Echo Cancellation)
- Hỗ trợ VAD (Voice Activity Detection)

Giá: Call

 

VoIP ATA Grandstream HT486

 

 

Giao diện kết nối:
- 1 port FXS
- 1 port LAN
Đặc tính kỹ thuật:
- Hỗ trợ giao thức SIP (RFC 3261, RFC 2543)
- Hỗ trợ Codec G.711(a/u law), iLBC, G.723, G.729A/B/E, G.726, T.38(fax)
- Hỗ trợ AGC(Auto Gain Control)
- Hỗ trợ AEC(Auto Echo Cancellation)
- Hỗ trợ VAD (Voice Activity Detection)

Giá: Call

 

VoIP ATA Grandstream HT502

 

 

Giao diện kết nối:
- 2 port FXS
- 1 port WAN , 1 port LAN
Đặc tính kỹ thuật:
- Hỗ trợ giao thức SIP (RFC 3261, RFC 2543)
- Hỗ trợ codec G.711A,u/G.723.1/G726/G729
- Hỗ trợ AGC(Auto Gain Control)
- Hỗ trợ AEC(Auto Echo Cancellation)
- Hỗ trợ VAD (Voice Activity Detection)
- Tích hợp Router, NAT và Gateway
- Hỗ trợ caller ID, call waiting, 3-way conference, blind or attended transfer
- Hỗ trợ 2 SIP accounts

Giá:Call

 

VoIP ATA Grandstream HT503

 

 

Giao diện kết nối:
- 2 port FXS
- 1 port WAN , 1 port LAN
Đặc tính kỹ thuật:
- Hỗ trợ giao thức SIP (RFC 3261, RFC 2543)
- Hỗ trợ codec G.711A,u/G.723.1/G726/G729
- Hỗ trợ AGC(Auto Gain Control)
- Hỗ trợ AEC(Auto Echo Cancellation)
- Hỗ trợ VAD (Voice Activity Detection)
- Tích hợp Router, NAT và Gateway
- Hỗ trợ caller ID, call waiting, 3-way conference, blind or attended transfer
- Hỗ trợ 2 SIP accounts

Giá: Call

 

VoIP Gateway Grandstream GXW4004

 

 

Giao diện kết nối:
- 4 port FXS
- 1 port WAN , 1 port LAN
Đặc tính kỹ thuật:
- Hỗ trợ Multiple SIP accounts (choice of 2 profiles per account)
- Hỗ trợ codec G.711(a/µ law), G.723, G.726, G.729, and T.38
- Hỗ trợ AGC(Auto Gain Control)
- Hỗ trợ AEC(Auto Echo Cancellation)
- Hỗ trợ VAD (Voice Activity Detection)
- Hỗ trợ PSTN/PBX analog telephone sets or analog trunks
- Hỗ trợ G.168 Echo Cancellation

Giá: Call

 

VoIP Gateway Grandstream GXW4008

 

 

Giao diện kết nối:
- 8 port FXS
- 1 port WAN , 1 port LAN
Đặc tính kỹ thuật:
- Hỗ trợ Multiple SIP accounts (choice of 2 profiles per account)
- Hỗ trợ codec G.711(a/µ law), G.723, G.726, G.729, and T.38
- Hỗ trợ AGC(Auto Gain Control)
- Hỗ trợ AEC(Auto Echo Cancellation)
- Hỗ trợ VAD (Voice Activity Detection)
- Hỗ trợ PSTN/PBX analog telephone sets or analog trunks
- Hỗ trợ G.168 Echo Cancellation


Giá: Call

 

VoIP Gateway Grandstream GXW4108

 

 

Giao diện kết nối:
- 4 port FX0
- 1 port WAN , 1 port LAN
Đặc tính kỹ thuật:
- Hỗ trợ Multiple SIP accounts (choice of 2 profiles per account)
- Hỗ trợ codec G.711(a/µ law), G.723, G.726, G.729, and T.38
- Hỗ trợ AGC(Auto Gain Control)
- Hỗ trợ 1 or 2 stage dialing
- Hỗ trợ VAD (Voice Activity Detection)
- Hỗ trợ In Audio, RFC2833, SIP Info or any combination of the 3
- Hỗ trợ G.168 Echo Cancellation


Giá: Call

 

VoIP Gateway Grandstream GXW4024

 

 

Giao diện kết nối:
- 4 port FX0
- 1 port WAN , 1 port LAN
Đặc tính kỹ thuật:
- Hỗ trợ Multiple SIP accounts (choice of 2 profiles per account)
- Hỗ trợ codec G.711(a/µ law), G.723, G.726, G.729, and T.38
- Hỗ trợ AGC(Auto Gain Control)
- Hỗ trợ 1 or 2 stage dialing
- Hỗ trợ VAD (Voice Activity Detection)
- Hỗ trợ In Audio, RFC2833, SIP Info or any combination of the 3
- Hỗ trợ G.168 Echo Cancellation

Giá: Call


Dịch Vụ Khác:

Bảng giá tổng đài VoIP IP-PBX

Bảng giá tổng đài VoIP IP-PBX

Để có một hệ thống tổng đài VoIP đơn giản thì cần có các thiết bị cần thiết VoIP Gateway, IP-PBX, IP Phone, Analog Phone. Có thể tham khảo mô hình ...
IP - Phone

IP - Phone

- Hỗ trợ giao thức SIP (RFC 3261, 2543) - Hỗ trợ codec G.711a,u/G.723.1/G726/G729/GSM - Hỗ trợ AGC(Auto Gain Control) - Hỗ trợ AEC(Auto Echo ...
IP PBX

IP PBX

Hỗ trợ giao thức SIP V.2 - Hỗ trợ Fax (T.38) - Hỗ trợ codec G.711A,u/G.723.1/G726/G729 - Hỗ trợ AGC, AEC, VAD - Hỗ trợ Call Forward/transfer - ...