MENU

Phần Mềm CRM

Tích hợp CRM vào IP Callcenter Tích hợp CRM vào IP Callcenter
Tích hợp ứng dụng CRM (phần mềm Quản lý quan hệ khách hàng) với hệ thống CallCenter Ip có ý nghĩa cho phép truy cập dữ liệu người gọi một cách tự ...
Quản lý quan hệ khách hàng CRM Quản lý quan hệ khách hàng CRM
được xây dựng và phát triển trên nền công nghệ tiên tiến nhất hỗ trợ trên nền Web, vì vậy bất cứ nơi đâu bạn vẫn có thể theo dõi được thông tin ...
Viết phần mềm CRM theo yêu cầu Viết phần mềm CRM theo yêu cầu
Việc đưa những ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý doanh nghiệp đã tạo ra một sức mạnh cho sự phát triển cho rất nhiều doanh nghiệp, thì việc ...
VDT CSC (CRM -SMS -CallCenter ) VDT CSC (CRM -SMS -CallCenter )
Hệ thống xử lý tương tác và quản lý khách hàng CSC (CRM, SMS, CallCenter) Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Call Center là Outsourcing và ...