MENU

SMS Brandname - Mobile Marketing

SMS TOPUP/ SMS THANH TOÁN/ SMS TẶNG TIỀN SMS TOPUP/ SMS THANH TOÁN/ SMS TẶNG TIỀN
Viendong Telecom cung cấp giải pháp hệ thống SMS Topup dành riêng cho các doanh nghiệp, thương hiệu làm các Chương trình truyền thông, rút thăm ...
SMS Brandname - Quảng Cáo SMS Brandname - Quảng Cáo
Dịch vụ SMS quảng cáo (sau đây gọi tắt là dịch vụ SMS QC) là dịch vụ quảng cáo, tiếp thị bằng tin nhắn cho phép các nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ ...
SMS Brandame - Chăm sóc Khách hàng SMS Brandame - Chăm sóc Khách hàng
Dịch vụ SMS Chăm sóc khách hàng (sau đây gọi tắt là dịch vụ SMS CSKH) là dịch vụ cho phép nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ sử dụng kênh thông tin di ...
SMS BrandName SMS BrandName
Là cách thức nhắn tin đến người dùng mà hiện hữu ở tên người gửi là tên của công ty mình hoặc thương hiệu mà quý khách hàng muốn thể hiện chứ không ...
SMS  hiển thị đầu số 1900 và 6x22,8x38 SMS hiển thị đầu số 1900 và 6x22,8x38
Dịch vụ SMS Marketing hiển thị đầu số 1900xxxx và 9x56 là một hình thức marketing hiệu quả cho doanh nghiệp bạn.
SMS Gateway SMS Gateway
Là Hệ thống các phần mềm giao tiếp với tổng đài nhắn tin của các di động. Phần mềm hỗ trợ các dãy số 8xxx, 6xxx, 4xxx, & 1900xxxx. Hỗ trợ nhiều loại ...
Mobile Marketing Mobile Marketing
Quy trình 7 bước của SMS Marketing: Triển khai chiến dịch SMS Marketing (không phải SPAM) với quy trình 7 bước.
Tích Hợp hệ thống SMS 1900xxxx & Voice 1900xxx Tích Hợp hệ thống SMS 1900xxxx & Voice 1900xxx
Tích Hợp hệ thống SMS gateway 1900xxxx & Thoại 1900xxx Ứng dụng cho Call center, Mobile marketing với 1 đầu số duy nhất 1900xxxx.Để có thể cung cấp ...