MENU

Cung cấp lắp đặt đầu số 1800 / 1900

Chi tiết đầu số 1900 Chi tiết đầu số 1900
Là dịch vụ đặc biệt cho phép thực hiện nhiều cuộc gọi đồng thời thông qua một số truy cập thống nhất trên toàn quốc. Dịch vụ này rất thích hợp với ...
Chi tiết đầu số 1800 Chi tiết đầu số 1800
Là dịch vụ cho phép người gọi ở nhiều nơi khác nhau gọi đến nhiều số đích khác nhau trên toàn lãnh thổ Việt Nam thông qua một số dịch vụ 1800 thống ...
Giới thiệu đầu số 1900 Giới thiệu đầu số 1900
Dịch vụ Thông tin, giải trí, thương mại 1900 là dịch vụ cho phép thực hiện cuộc gọi, nhắn tin tới nhiều đích khác nhau thông qua một số truy nhập ...
Giới thiệu đầu số1800 Giới thiệu đầu số1800
Dịch vụ miễn cước ở người gọi 1800 là dịch vụ cho phép người gọi thực hiện cuộc gọi miễn phí tới nhiều đích khác nhau thông qua một số điện thoại ...