Thi công bảo trì

BẢO TRÌ HỆ THỐNG CAMERA

 
QUI TRÌNH BẢO TRÌ HỆ THỐNG CAMERA
I . Kiểm tra :
- Kiểm tra vệ sinh đầu ghi hình  
- Kiểm tra phần cứng
- Cung cấp linh kiện thay thế (nếu được yêu cầu của bên A) 
- Kiểm tra vệ sinh tránh trường hợp camera bị mờ đi do bụi hoặc các tác động khác của môi trường.
- Sửa chữa phần cứng.
- Cung cấp linh kiện thay thế (nếu được yêu cầu của bên A) 
- Sau khi kiểm tra xong phần cứng, nếu thiếu hay trục trặc gì, yêu cầu khách hàng xác nhận.
- Kiểm tra phần dữ liệu lưu trong ổ cứng
- Hướng dẫn cho khách hang cách backup dữ liệu khi cần.

Nếu có thiết bị nào bị hỏng, thực hiện theo quy trình bảo hành.
 

II. Bảo trì - bảo dưỡng :
- Làm vệ sinh sạch sẽ bên ngoài và bên trong vỏ máy, tránh bụi bẩn két lại trong điều kiện độ ẩm cao
gây chập mạch, hỏng thiết bị, kiểm tra lại các đầu giắc kết nối giữa đầu ghi hình tới các camera quan sát.
- Lắp đặt lại các thiết bị lại như cũ, đóng vỏ máy (áp dụng với đầu ghi hình ).
- Cài đặt các thống số cơ bản.
- Cài đặt các chương trình ứng dụng nếu có yêu cầu của bên A.
- Thiết lập và cấu hình hệ thống quan sát qua internet.
Hướng dẫn khách hàng thực hiện sao lưu dữ liệu dự phòng trong ổ cứng hiện tại hoặc thiết bị sao lưu khác.
- Nhân viên kỹ thuật sau khi đã thực hiện tất cả các công việc trên, thực hiện kiểm tra lại lần cuối cùng
trước khi bàn giao lại cho khách hàng.
- Sau khi thực hiện xong công việc bảo trì, bảo dưỡng định kỳ, Các phần mềm phải chạy ổn định,
không có lỗi. Hiệu suất sử dụng của toàn hệ thống luôn ở mức cao.
- Tất cả các công việc mà kỹ thuật viên đã thực hiện tại nơi khách hàng phải được ghi lại trong biên bản
thực hiện công việc. Khách hàng sẽ kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu và xác nhận vào biên bản đó.
- Biên bản xác nhận công việc sẽ là bản đánh giá mức độ hoàn thành công việc của kỹ thuật viên đồng
thời sẽ bổ sung các dữ liệu cần thiết vào mỗi hồ sơ khách hàng.

 
Các tin khác :
Xem thêm