Cloud 1900/1800

     Cloud tổng đài 1900/1800
  Forward cuộc gọi

-          Ghi âm cuộc gọi vào ra

-          Lời chào IVR

-          Lịch sử cuộc gọi

-          Phân phối cuộc gọi vào ra

-          Chặn cuộc gọi Black list

-          Chức năng Voice Conference Basic

-          Kết nố số nội độ (Ext) từ 01 cho dến 50 số

-          đăng ký đầu số 1900/1800

 Giá thuê từ 500,000 đ – 2,000,000đ/tháng tuỳ theo Ext và yêu cầu lập trình
  Liên hệ : 
0909 60 87 98

0909 60 87 98
HOTLINE:0909 60 87 98