IVR 1900 (hộp thoại tự động)

IVR 1900

IVR 1900

VR Inbound Hệ thống được thiết kế chuyên nghiệp Dịch vụ Inbound IVR (tương tác giọng nói trả lời) cho phép người gọi quay một số dịch vụ ...
Hệ thống thoại tương tác IVR

Hệ thống thoại tương tác IVR

Mô hình cơ bản của một hệ thống IVR. - Chắc hẳn bạn đã từng bối rối trước những giọng nói dễ thương đại loại như "Để có các thông tin về... hãy bấm ...
Hệ thống IVR (Interactive Voice Response : Tổng đài tự động)

Hệ thống IVR (Interactive Voice Response : Tổng đài tự động)

Hệ thống IVR (Interactive Voice Response : Tổng đài tự động) của VIENDONG TELECOM là một hệ thống tổng hợp bao gồm rất nhiều chức năng được gói ...