Cloud IVR / Forward Call

Cloud IVR và chuyển cuộc gọi

-          Quản lý file ghi âm (nhạc chờ, lời chào, thông báo…)

-          Quản lý log cuộc gọi (thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, ID…)

-          Lập trình kịch bản IVR

-          Lập trình chọn ấn phím

-          Lập trình phím chuyển cuộc gọi ( cố định, di động)

-          Ghi âm cuộc gọi (quản lý ghi chú đánh giá chất lượng cuộc gọi)

-          Web quản trị (phân quyền quản trị)

-          Kết nối đầu số hotline 1900, 1800 và số cố định

-          Lập trình kịch bản truy vấn thông tin (nhập mã, nhập số điện thoại, số CMND…)

 

Báo giá: liên hệ..:0909 60 87 98

0909 60 87 98
HOTLINE:0909 60 87 98