MENU

Dịch Vụ Đầu Số 1900 - 1800

Cung cấp lắp đặt đầu số 1800 / 1900 Cung cấp lắp đặt đầu số 1800 / 1900
Là dịch vụ đặc biệt cho phép thực hiện nhiều cuộc gọi đồng thời thông qua một số truy cập thống nhất trên toàn quốc. Dịch vụ này rất thích hợp với ...
Danh sách các đầu số 1800 / 1900 Danh sách các đầu số 1800 / 1900
Cần hợp tác, cho thuê đầu số với các cá nhân, tổ chức ở các tỉnh thành trên toàn quốc để mở rộng phát triển hoạt động hệ thống tin nhắn SMS, Tổng ...
Ứng dụng tổng đài  1800 và 1900 Ứng dụng tổng đài 1800 và 1900
là dịch vụ cho phép người gọi thực hiện cuộc gọi miễn phí tới 01 số đích thông qua một số điện thoại duy nhất trên toàn quốc. Cước phí của cuộc gọi ...
IVR 1900 (hộp thoại tự động) IVR 1900 (hộp thoại tự động)
VR Inbound Hệ thống được thiết kế chuyên nghiệp Dịch vụ Inbound IVR (tương tác giọng nói trả lời) cho phép người gọi quay một số dịch vụ ...
Dịch vụ thông tin, giải trí 1900/1800/ sms voting Dịch vụ thông tin, giải trí 1900/1800/ sms voting
Viendong telecom Cung cấp dich vụ giá tri gia tăng (bình chọn .âm nhạc ,game show......)và Hộp thoại thông Tin Giải Trí Tồng Hợp
Những bài viết của doanh nghiệp sử dụng tổng đài 1900 và 1800 Những bài viết của doanh nghiệp sử dụng tổng đài 1900 và 1800
Dịch vụ tư vấn qua tổng đài 1900 3477 của Parentslink Việt Nam